Služby

Naše služby

SLUŽBY

Solárny systém

  Responsive image

  Pri investícii do nového vykurovacieho systému by sme mali dnes naplánovať aj jeho neskoršie doplnenie solárnym systémom. Takto profitujete z nízkej spotreby energie a môžete sa tešiť z nízkych mesačných účtov za energie.

  Inštaláciou slnečných kolektorov signalizujete vašu ekologickú zodpovednosť, a to trvalo udržateľnou zníženou produkciou CO2. V prípade techniky Viessmann pritom vsádzate na budúcnosť, ako aj optimálnu súhru všetkých komponentov zariadenia. Investíciou do solárnej techniky súčasne zvýšite aj hodnotu vašej nehnuteľnosti.


pridať fotky


SLUŽBY

Fotovoltický systém

  Responsive image

  S neustálym rozširovaním regeneratívnych energetických systémov stúpa i pripravenosť spotrebiteľov a koncových používateľov k výrobe vlastnej elektriny. Výkonné fotovoltaické zariadenie dnes poskytuje možnosť bezplatne a výnosne využiť slnečnú energiu. Inštaláciou fotovoltaických modulov preukazuje prevádzkovateľ svoje zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2.

  Kontaktná osoba

  Milan Polerecký 0915327281 , e-mail : mpolerecky@pepamont.sk

  Zaujíma ma riešenie - Konfigurovať

  Viac o fotovoltickom systéme

pridať fotky


SLUŽBY

Vykurovanie

  Responsive image

  Tepelné čerpadlá využívajú regeneratívnu energiu zo zeme, slnka a spodnej vody či vzduchu. V každom prípade znižujú spotrebu fosílnych palív, šetria cenné zdroje a znižujú škodlivé emisie CO2, ktoré škodia ovzdušiu.

  Okrem toho profitujete aj z nasledovnej výhody: Tepelné čerpadlá firmy Viessmann disponujú z veľkej časti funkciami "Active Cooling" a "Natural Cooling". Okrem klasického použitia ako zdroj tepla počas chladných dní zabezpečujú príjemnú klímu a privádzajú do domu osviežujúci chlad.


  Široko koncipovaný program ponúka to správne tepelné čerpadlo pre každú konkrétnu potrebu. Už počas plánovania je možné zohľadniť stavebné a geologické danosti, ako aj osobné a individuálne predstavy pokiaľ ide o spotrebu tepla. Tepelné čerpadlá Viessmann sa využívajú v novostavbách, ako aj pri modernizácii, dajú sa prevádzkovať so solárnymi systémami  a spoločne s jestvujúcim  plynovým vykurovaním v multivalentnom systéme. Tak môžete mimoriadne dobre realizovať svoje individuálne predstavy.

  Efektívne využitie obnoviteľnej energie zo zeme a zo vzduchu

  Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľnú energiu zo zeme, slnka a spodnej vody či vzduchu. Redukujú spotrebu fosílnych palív, šetria cenné zdroje a znižujú škodlivé emisie CO2, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu nášho životného prostredia.

  Široko koncipovaný program ponúka to správne tepelné čerpadlo pre každú konkrétnu potrebu. Už počas plánovania je možné zohľadniť stavebné a geologické danosti, ako aj osobné a individuálne predstavy pokiaľ ide o spotrebu tepla.

  Okrem toho tepelné čerpadlá firmy Viessmann disponujú z veľkej časti funkciami "Active Cooling" a "Natural Cooling". Okrem klasického použitia ako zdroj tepla počas chladných dní zabezpečujú príjemnú klímu a privádzajú do domu osviežujúci chlad.

  Tepelné čerpadlá Viessmann sa využívajú v novostavbách, ako aj pri modernizácii, dajú sa prevádzkovať so solárnymi systémami a spoločne s jestvujúcim plynovým vykurovaním v multivalentnom systéme. Tak môžete mimoriadne dobre realizovať svoje individuálne predstavy.

  Zaujíma ma riešenie - Konfigurovať vykurovanie

  Viac o tepelných čerpadlách

  Responsive image

  Pre pohodlné vytváranie tepla so zemným plynom ponúka firma Viessmann rôzne technológie, ktoré spĺňajú najrôznejšie potreby. Napríklad pre vykurovanie plynom v nových budovách alebo modernizáciu, rodinný dom alebo pre veľké projekty v bytovom priemysle. Predovšetkým sú plynové kondenzačné kotly vhodné na použitie v nových budovách. Jedná sa o veľmi kompaktné a nástenné zariadenia, ktoré sa hodia do takmer každej miestnosti.

  Viac o plynových kondenzačných kotloch

  Responsive image

  Stúpajúce ceny fosílnych palív a rastúce ekologické povedomie vedú k stále vyššiemu dopytu po obnoviteľných energetických zdrojoch. Vykurovanie na drevo predstavuje dobrú alternatívu voči vykurovaciemu oleju či plynu. Argumentom pre túto prírodnú surovinu je okrem iného aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Ako palivo domáce pôvodu je lacné a nepodlieha tak veľkým cenovým výkyvom. Ponúkame riešenia kotlov firmy Viessmann a Opop.


pridať fotky


SLUŽBY

Klimatizácia

  Responsive image

  Klimatizácia je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu, čím sa odlišuje od ventilácie , ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý.

  Zistiť viac

pridať fotky


SLUŽBY

Zdravotechnika

  Responsive image

  Zdravotechnika patrí k najdôležitejším inštaláciam v rodinnom dome, ale i v ďalších stavebných objektoch. Jej úlohou je zabezpečenie prísunu pitnej vody a tiež odtok splaškovej vody do kanalizácie.

  Dôležitou súčasťou sú úpravne vody, ktoré sú riešením pri problémoch s tvrdosťou vody.

  Zistiť viac

pridať fotky


SLUŽBY

Vetranie

  Responsive image

  Centrálne a decentrálne bytové vetrania pre udržanie zdravej klímy priestorov.

  Zistiť viac

pridať fotky


SLUŽBY

Regulácia

  Responsive image

  Systémová technika zahŕňa všetko, čo robí spoľahlivý a úsporný vykurovací systém.

  Zistiť viac

pridať fotky


SLUŽBY

Preplach podlahového kúrenia

  Preplachovanie

  Preplachovanie rozvodov pitnej vody pomocou vody alebo zmesi vody a vzduchu s impulzným dodávaním stlačeného vzduchu a na preplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov, tiež na preplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody a vzduchu s konštantným tlakom vzduchu.

  Responsive image

  Dezinfekcia rozvodov pitnej vody pomocou vody a ďalších potrubných systémov. Čistenie a konzervácia radiátorových a plošných vykurovacích systémov.

  Tlaková skúška a kontrola tesnosti pomocou stlačeného vzduchu

  Kontrola tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu a ďalších potrubných systémov a nádob. Záťažové skúšky rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu a ďalších potrubných systémov a nádob.

  Tlaková skúška a kotrola tesnosti pomocou vody s hydropneumatickým vodným čerpadlom na vykonávanie hydrostatických tlakových skúšok rozvodov pitnej vody pomocou vody a pre vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti ďalších potrubných systémov a nádob.

  Responsive image

  Stúpajúce ceny fosílnych palív a rastúce ekologické povedomie vedú k stále vyššiemu dopytu po obnoviteľných energetických zdrojoch. Vykurovanie na drevo predstavuje dobrú alternatívu voči vykurovaciemu oleju či plynu. Argumentom pre túto prírodnú surovinu je okrem iného aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Ako palivo domáce pôvodu je lacné a nepodlieha tak veľkým cenovým výkyvom. Ponúkame riešenia kotlov firmy Viessmann a Opop.

pridať fotky