Servis

SERVIS

Zodpovednosť za našu techniku pre nás nekončí jej predajom. Firma Peter Mjartan- Pepamont uskutočňuje kvalitný záručný a pozáručný servis pre používateľov našich produktov. Na to, aby zdroj tepla pracoval maximálne úsporne, spoľahlivo a bezpečne, je potrebné zodpovedné prvé uvedenie do prevádzky a kvalitný pravidelný ročný servis. Firma Peter Mjartan – PEPAMONT zabezpečuje uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis svojimi vlastnými servisnými technikmi.


Záručný a pozáručný servis

Záručný servis vykonávajú servisní technici firmy Peter Mjartan - PEPAMONT a certifikovaní servisní technici, ktorých osvedčenia oprávňujú k takejto činnosti. Výjazd servisného technika si môžete objednať e-mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom objednávkového formulára .

Kontakty na servis

Email: servis@pepamont.sk

Tel.: +421 917 165 670

Viessmann Viessmann Viessmann Viessmann Viessmann Protherm

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way.